Přihláška do autoškoly

Přihláška do autoškoly sestává ze dvou dokumentů. Jedná se o Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Posudek zdravotní způsobilosti Přihlášku je nutné odevzdat před započetím samotných jízd (nikoliv před započetím teoretické výuky).

Pro registraci prosíme vyplňte formulář níže. Následně vám bude vygenerováno PDF které je potřeba vytisknout, podepsat a odevzdat v učebně na Janáčkově konzervatoři v centru Ostravy, nebo v učebně na Vysoké škole Báňské v Ostrave - Porubě v době vyučovacích hodin.

“Údaje prosim nutno vyplňit dle Vašeho občanského průkazu, děkujeme.”

?

Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce:

MOJE AUTOŠKOLA s.r.o.Kašparova 1413/14n700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ.: 28638221
Autoškola Vlasta Tichá s.r.o. Kašparova 1413/14 700 30 Ostrava- Hrabůvka IČO.: 26839172
Autoškola Tichý Martin s.r.o Kašparova 1413/14 700 30 Ostrava- Hrabůvka IČO.: 28647670
Tichý Martin s.r.o. Kašparova 1413/14 700 30 Ostrava- Hrabůvka IČO.: 28632605
Osobní údaje subjektu údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, číslo řidičského průkazu a emailová adresa.
Účel zpracování:
-Webové stránky autoškoly, ELEKTRONICKÝ PLÁNOVACÍ SYSTÉM
a
-zpracování dle Zákona 247/2000 Sb.,- Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a to v:

1.Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.
2.Evidenční knize.
3.Třídní knize.
4.Průkaze žadatele o řidičské oprávnění.
5.Seznamu žadatelů zařazených do výuky a výcviku.
6.Hlášení žadatelů ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě k opakované zkoušce.
7.Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.
8.Evidenci o výcviku v řízení vozidla.
Výše uvedené pod body 1. až 6. postupuje autoškola obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly., dle zákona 247/2000Sb.

Doba zpracování :
Dle vyhlášky 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., po dobu pěti let po posledním provedeném zápisu.

Autoškola je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně.
Informace, nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování údajů:
Subjekt údajů má právo:
1. Na přístup k osobním údajům.
2. Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.
3. Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
4. Na omezení zpracování osobních údajů.
5. Na přenositelnost osobních údajů.
6. Na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
7. Podat proti správci stížnost u dozorového orgánu.
8. Jedná se o zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecního nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a to na výše uvedenou dobu.

Jedná se o zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecního nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a to na výše uvedenou dobu.

21.1.2018

Žena porodila během závěrečných zkoušek z autoškoly
Server Novinky.cz informoval o případu ženy, která začala rodit během závěrečné zkoušky v ...

10.1.2018

Muž přišel na řidičské zkoušky v autoškole se dvěma promile v krvi
Dvaatřicetiletému muži, který v pondělí skládal řidičské zkoušky v autoškole, naměřili ...

15.1.2017

V Ostravě pokračuje výměna řidičských průkazů
V Ostravě vlastní řidičský průkaz zhruba 220 tisíc lidí. Do termínu 31. prosince 2010 mělo ...

14.3.2013

Závěrečná zkouška pro získání řidičského průkazu bude v budoucnu obtížnější
Ministerstvo dopravy hodlá od roku 2014 výrazně zpřísnit kritéria posuzování adeptů na zís ...

24.10.2011

Studentka autoškoly v Anglii zbila zkušebního komisaře
Žačka autoškoly v anglickém Manchesteru napadla zkušebního komisaře při závěrečné zkouš ...


NAŠI PARTNEŘI

Ahol Janáčkova konzervatoř


AUTOŠKOLA Vlasta Tichá s.r.o.,
Vlasta Tichá,
M. Bajera 6038/3, 708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 776 216 927