Závěrečné zkoušky

25.6.2011
Autoškola Ostrava Vlasta Tichá

Po absolvování výuky a výcviku v autoškole, následuje závěrečná zkouška (Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla), po jejím úspěšném složení, Vám bude uděleno řidičské oprávnění, na jehož základě Vám bude na Vaši písemnou žádost udělen Řidičský průkaz.


1. Správní poplatek za závěrečnou zkoušku Magistrátu města Ostravy


Za realizaci závěrečných zkoušek si Magistrát města Ostravy Odbor dopravně správních činností účtuje správní poplatek (viz níže). (Poplatek za závěrečnou zkoušku autoškole máte již zahrnut v ceně kurzu, takže nám již nic neplatíte.)

Je velice důležité, aby byl tento poplatek za závěrečnou zkoušku, zaplacen nejméně jeden pracovní den předem před termínem závěrečné zkoušky (tedy ne v den konání zkoušky). Pokud tak neučiníte, zkušební komisariát Magistrátu města Ostravy Vás nemusí připustit ke zkoušce, což se také někdy děje.

Doklad o zaplacení zkoušky je nutno uschovat a v den závěrečné zkoušky předložit společně s Občanským průkazem.

Na závěrečnou zkoušku si sebou tedy vezměte:
1) Doklad o zaplacení zkoušky
2) Občanský průkaz (cizinci také úřední potvrzení o pobytu)
3) Občerstvení (zkouška může trvat i několik hodin)

Ceník poplatku za závěrečnou zkoušku Magistrátu města Ostravy:

Noví uchazeči, první zkouška: 700,- Kč

Potom dle opakování:
Zkouška z praktické jízdy: 400,- Kč
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test): 100,- Kč

Poplatek za opakovanou zkoušku je stejný podle toho, kterou z výše zmíněných zkoušek opakujete.

Poplatek je možno uhradit na Magistrátu města Ostravy Odbor dopravně správních činností na pokladně v prvním podlaží respektive v přízemí (30. dubna 635/35, Moravská Ostrava). Kde sdělíte, žákem které autoškoly jste (to se dozvíte ze své průkazky zda Autoškola Vlasta Tichá či Autoškola Martin Tichý) a termín svých závěrečných zkoušek (ten se dozvíte od p. Tiché).


2. Průběh závěrečných zkoušek


Závěrečná zkouška se koná v 5. poschodí v budově Odboru dopravně správních činností (30. dubna 635/35, Moravská Ostrava)

Závěrečná zkouška (Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla) se skládá ze 2 částí:

1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí formou testu na počítači. Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat nejméně 43 bodů z 50.(tzv. "test")
2. Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem se provádí zkušební jízdou, při které je hlavní důraz kladen na bezpečnost řízení a znalost pravidel silničního provozu. Zkouška začíná výjezdem přímo od Magistrátu města Ostravy. (tzv. "zkouška z jízdy")

Pokud u jedené z části zkoušek neuspějete, můžete jí opakovat (úspěšně absolvované části opakovat již nemusíte, ty máte již hotovy). Počet takových opakování může být libovolný, pokud ovšem neuspějete ve lhůtě 6 měsíců od prvního termínu Vaši zkoušky, musíte absolvovat celou autoškolu znovu.


21.1.2018

Žena porodila během závěrečných zkoušek z autoškoly
Server Novinky.cz informoval o případu ženy, která začala rodit během závěrečné zkoušky v ...

10.1.2018

Muž přišel na řidičské zkoušky v autoškole se dvěma promile v krvi
Dvaatřicetiletému muži, který v pondělí skládal řidičské zkoušky v autoškole, naměřili ...

15.1.2017

V Ostravě pokračuje výměna řidičských průkazů
V Ostravě vlastní řidičský průkaz zhruba 220 tisíc lidí. Do termínu 31. prosince 2010 mělo ...

14.3.2013

Závěrečná zkouška pro získání řidičského průkazu bude v budoucnu obtížnější
Ministerstvo dopravy hodlá od roku 2014 výrazně zpřísnit kritéria posuzování adeptů na zís ...

24.10.2011

Studentka autoškoly v Anglii zbila zkušebního komisaře
Žačka autoškoly v anglickém Manchesteru napadla zkušebního komisaře při závěrečné zkouš ...


NAŠI PARTNEŘI

Ahol Janáčkova konzervatoř


AUTOŠKOLA Vlasta Tichá s.r.o.,
Vlasta Tichá,
M. Bajera 6038/3, 708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 776 216 927